รวมรายชื่อบริษัท รปภ. ทั่วเมืองไทย
ติดต่อโฆษณา: 082 479 4746

บ.รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 (BANGKOK GUARD SERVICES 2555 SECURITY GUARD)

 • บ.รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 (BANGKOK GUARD SERVICES 2555 SECURITY GUARD)
 • บ.รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 (BANGKOK GUARD SERVICES 2555 SECURITY GUARD)
 • บ.รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 (BANGKOK GUARD SERVICES 2555 SECURITY GUARD)
 • บ.รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 (BANGKOK GUARD SERVICES 2555 SECURITY GUARD)
 • บ.รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 (BANGKOK GUARD SERVICES 2555 SECURITY GUARD)
 • บ.รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 (BANGKOK GUARD SERVICES 2555 SECURITY GUARD)
 • บ.รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 (BANGKOK GUARD SERVICES 2555 SECURITY GUARD)
 • บ.รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 (BANGKOK GUARD SERVICES 2555 SECURITY GUARD)
 • บ.รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 (BANGKOK GUARD SERVICES 2555 SECURITY GUARD)

บ.รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 (BANGKOK GUARD SERVICES 2555 SECURITY GUARD)

ที่อยู่: 464/1 ซ.พหลโยธิน 35 ลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900
เว็บไซต์: -
ติดต่อ: คุณเทวฤทธิ์ อินตาพุฒ / คุณสุรีย์พร บุญเสือ
080-774-9995,092-696-5261
02-259-8593
แฟกซ์: 02-259-8594
อีเมล์: bangkokguard@hotmail.co.th
  **อย่าลืม!! แจ้งว่าเห็นโฆษณาจาก thaisecuritycenter นะครับ**
คำอธิบาย


 
นโยบายบริษัท

     บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่เปิดดำเนินกิจการด้านรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ปี 2540 ในชื่อบริษัท กรุ๊ป 4 การ์ด เซอร์วิส จำกัด ในปี พ.ศ.2549 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 จำกัด มีวัตถุประสงค์ให้บริการรักษาความปลอดภัยทุกประเภท บริหารงานโดยทีมงานผู้บริหารมืออาชีพ ที่แต่ละท่านมีประสบการณ์มานานกว่า 15 ปี ในสายงานรักษาความปลอดภัย นโยบายการบริหารงาน บริษัทฯ ยึดถือตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าการขยายงาน บริษัทฯ ได้จัดสายตรวจหรือผู้ควบคุมไว้ที่อัตราส่วน รปภ. 50 คน ต่อสายตรวจ 1 คน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน รปภ.ได้อย่างทั่วถึง บริษัทฯ ได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงานทั่วประเทศไทย ขอให้ลูกค้าทุกท่านให้ความไว้วางใจในบริการรักษาความปลอดภัยของเรา

บริการของเรา

     บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอก การ์ด เซอร์วิสเซส 2555 จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านรักษาความปลอดภัยโดยคนไทย บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสดแก่ลูกค้า ตลอดจนการคัดเลือกและอบรมบุคคลให้ใด้มาตรฐานสากล การบริหารงานเป็นทีมทำให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ กระทำได้รวดเร็ว พร้อมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ที่ให้แก่พนักงานเป็นที่น่าพอใจทุกฝ่าย ทางบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยไว้ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สินในวงเงินสูงสุดครั้งละไม่เกิน 20,000.- บาท ต่อครั้งต่อกรณี สำหรับการว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ 12 ชั่วโมงเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า หวังในความกรุณาจากท่านในการให้โอกาสว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยกับทางบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง

 

แนะนำบริษัทรักษาความปลอดภัย

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

Scroll