รวมรายชื่อบริษัท รปภ. ทั่วเมืองไทย
ติดต่อโฆษณา: 082 479 4746

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่

 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด (S.T.Guard) - สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 149 ถนนท่าเรือ คลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110
เว็บไซต์: https://www.stguard.com/
ติดต่อ: ID line : stg149
02-240-0416,02-671-1765,02-249-8064
แฟกซ์:
อีเมล์: s.t.guard@hotmail.co.th
  **อย่าลืม!! แจ้งว่าเห็นโฆษณาจาก thaisecuritycenter นะครับ**
คำอธิบาย

 
นโยบายบริษัท

     บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด และจดทะเบียนในนามบริษัทในปี พ.ศ.2537 โดยนักธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถ และประสบการณ์ในการรักษาความปลอดภัย มาบริหารและเป็นผู้ร่วมงานทั้งสิ้น เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ด้วยเหตุที่การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคตงานด้านรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีความจำเป็นต่อทรัพย์สิน ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินงานด้านนี้ด้วยความมั่นคงและซื่อสัตย์

     บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ดฯ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558   ปัจจุบัน บริษัท เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ให้การรับใช้ต่อสถานบริการหลายประเภท ด้วย เช่น หมู่บ้าน โรงงาน แมนชั่น สำนักงาน

     บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้ว่า ทางบริษัทฯจะได้มีโอกาสรับใช้กิจการหรือสถานประกอบการของท่าน ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง


บริการของเรา

     เนื่องด้วยปัจจุบัน การดำเนินงานธุรกิจได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ได้แก่อาคารที่พักอาศัย โรงงาน บริษัทฯ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และหมู่บ้าน ซึ่งเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก สถานที่ดังกล่าวประสบปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับสถานที่และทรัพย์สิน

     บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น และความสำคัญในด้านนี้เป็นอย่างมาก จึงใคร่ขอเสนอบริการในการรักษาความปลอดภัย โดยนำเอาประสบการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยนำมาปรับปรุงแก้ไขและหามาตรการในการป้องกันอาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน โดย  บริษัท  รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีสายตรวจทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อตรวจและดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดในหน่วยงานได้ทันท่วงที


 
     วิธีการต่างๆในการรักษาความปลอดภัย จะพิจารณาแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไป ตามสภาพของแต่ละหน่วยงานนั้น ว่าควรมีการวางมาตรการอย่างไร

     นอกจากนี้ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมที่จะประกันความเสียหายอันเกิดจากการโจรกรรม ซึ่งเกิดแก่ทรัพย์สินของท่าน โดยบริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด(ประเทศไทย) จำกัด จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง หากทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างได้เสียหายหรือสูญหาย โดยปรากฏร่องรอย เจาะ ตัด งัดแงะ หรือทำลายเครื่องกีดขวางจากการกระทำของคนร้ายที่ทำโจรกรรม โดยมีหลักฐานพิสูจน์ ปรากฏเป็นที่แน่ชัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด(ประเทศไทย) จำกัด จะชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่พิสูจน์ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.การ์ด(ประเทศไทย) จำกัด ตามสัญญาโดยจะจ่ายให้ตามราคาทุน หรือราคาที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เสียหายหักด้วยค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน ซึ่งระบุไว้ในสัญญา
 

 

แนะนำบริษัทรักษาความปลอดภัย

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

Scroll