รวมรายชื่อบริษัท รปภ. ทั่วเมืองไทย
ติดต่อโฆษณา: 082 479 4746

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิส (1996) จำกัด (CGS Guard)

 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิส (1996) จำกัด (CGS Guard)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิส (1996) จำกัด (CGS Guard)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิส (1996) จำกัด (CGS Guard)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิส (1996) จำกัด (CGS Guard)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิส (1996) จำกัด (CGS Guard)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิส (1996) จำกัด (CGS Guard)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิส (1996) จำกัด (CGS Guard)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิส (1996) จำกัด (CGS Guard)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิส (1996) จำกัด (CGS Guard)

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิส (1996) จำกัด (CGS Guard)

ที่อยู่: 668/70-71 ถ.พระยาสุเรนทร์ บางชัน  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  10510
เว็บไซต์: -
ติดต่อ: 088-080-7865
02-042-6230,02-042-6240
แฟกซ์:
อีเมล์: itg.chaopraya1996@gmail.com
  **อย่าลืม!! แจ้งว่าเห็นโฆษณาจาก thaisecuritycenter นะครับ**
คำอธิบาย

   บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิส (1996) จำกัด จัดตั้งขึ้นจากแนวความคิดของนักบริหารงานรักษาความปลอดภัยโดยตรง ทั้งนักบริหารอาคาร โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยต่างๆแล้วไม่เป็นไปตามความต้องการ โดยบริษัทต่างๆจะพบกับปัญหาเกี่ยวกับการขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานอยู่ประจำ จึงทำให้งานด้านการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพตามที่ต้องการ เราจึงระดมผู้เชี่ยวชาญเป็นทีมงานแข็งแกร่งนับตั้งแต่นักบริหารงานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานต่างๆได้ประชุมกันแล้วจึงเลือกให้ ดร. สุมน ฤทธิกัน ประธานกรรมการ และทีมงานที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้า และยังพร้อมไปด้วยบุคคลากรด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์ไวเซอร์, ฝ่ายฝึกฝน, ฝ่ายควบคุมอุปกรณ์, ฝ่ายบำรุงรักษา, ฝ่ายตรวจสอบ ,ฝ่ายเทคนิค เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ได้รับการเลือกสรรมาเป็นพิเศษเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจอย่างสูง ในระบบและแผนงานรักษาความปลอดภัยสมบูรณ์แบบ

บริการของเรา
- งานรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่
- งานรักษาความปลอดภัย ทางด่วน สนามบิน ด้านการอำนวยความสะดวกและการจราจร
- งานรักษาความปลอดภัยอารักขาบุคคล
- งานรักษาความปลอดภัย ด้านการขนส่ง ทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ สถาบันการเงิน
- งานรักษาความปลอดภัย ด้านข้อมูลข่าวสาร
**ทางบริษัทฯ มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้รองรับการทำงานได้เป็นอย่างดี**

 

1. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในที่นี้ เราจะพูดถึงการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่เพื่อกำหนดมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนดูแลรักษาความปลอดภัย จะประเมินค่าการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อวางแผนดูแลการรักษาความปลอดภัยนั้นๆ ซึ่งจะพิจารณาจากผลการประมาณตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
  1. การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  2. เขตรั้ว และการจำกัดช่องทาง เข้า- ออก
  3. การส่งกำลังปรับปรุง
  4. การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น
  5. การให้แสงสว่าง
  6. การกำหนดเขตหวงห้าม
  7. การควบคุม การเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่ภายใน
  8. การควบคุมยานพาหนะ และการจราจร
  9. การควบคุม การเข้า-ออกของบุคคลภายนอก
 10. การป้องกันอัคคีภัย
 11. การติดต่อสื่อสาร และสัญญาณแจ้งภัย
 12. การตรวจตราเป็นประจำ หรือการตรวจสอบเป็นระยะเวลา

2. เจ้าหน้าที่รปภ.จัดขึ้นด้วยความมุ่งหมายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าจะมีอุปกรณ์หรือเครื่องกั้นชนิดใดก็ตาม หากไม่มีการเฝ้ารักษาแล้ว ก็อาจมีการเล็ดลอดออกมาได้
   2.1 เจ้าหน้าที่เวรควบคุมรักษาความปลอดภัยประจำวัน มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลปฏิบัติหน้าที่ของยามรักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
   2.2 ยามรักษาการณ์มีหน้าที่ป้องกันและรักษาการณ์บริเวณเขตหวงห้ามทั้งหมดจนวัสดุ อุปกรณ์ทั้งปวง ทำการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของต่างๆ ที่นำเข้ามาและออกไปจากอาคารสถานที่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อุบัติเหตุและภยันตรายต่างๆ

3. การกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้
   3.1  จุดอ่อนของอาคารสถานที่
   3.2 จำนวนช่องทางเข้า-ออก
   3.3 ลักษณะงานและทรัพย์สินที่พึงได้รับการพิทักษ์รักษา
   3.4 บริเวณเขตหวงห้าม


4. การสื่อสาร ในการที่ยามรักษาการณ์ควรมีโทรศัพท์วางไว้ ณ ที่อันเหมาะสมที่สุดในเส้นทางของยามรักษาการณ์ การเช็คคำสั่งระหว่างกัน เพื่อพิสูจน์ฝ่ายยามรักษาการณ์จะต้องรายงานตามกำหนดเวลาเสมือนนอกจากโทรศัพท์ เรามีวิทยุสื่อสารสำรองไว้ในกรณีที่โทรศัพท์ขัดข้อง(ถ้าสถานที่กว้าง)

 

5. การควบคุมยานพาหนะ และบุคคล การควบคุม เราพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้
   5.1 เรามีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะประจำอยู่ ณ ทางเข้า-ออก ของอาคาร สถานที่
   5.2 ทำการบันทึกหลักฐานยานพาหนะ เข้า-ออก ตามหัวข้อเหล่านี้
           1. วันเวลาที่ยานพาหนะผ่านเข้า
           2. ชื่อคนขับ และชื่อผู้โดยสาร
           3. เลขทะเบียนยานพาหนะ
           4. ลักษณะและจำนวนสิ่งของที่บรรทุกยานพาหนะที่นำผ่าน เข้า-ออก
           5. วัน และเวลาที่ยานพาหนะผ่านออก
   5.3 จัดที่จอดรถให้อยู่ห่างจากตัวอาคารที่สำคัญ และ/หรือสิ่งของที่ติดเชื้อเพลิงได้ง่าย


     ด้วยความมุ่งมั่นของ ทีมงานเจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิสฯ ที่ได้ฝึกและอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทางลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเราเสมอมา ตลอดระยะเวลาของการให้บริการกับทางลูกค้า ความภาคภูมิใจของทีมงานเจ้าพระยา การ์ด เซอร์วิสฯ คือการได้รับคำชื่นชม และรางวัลต่างๆ จากลูกค้าหรือจากสถาบันต่างๆ รางวัลนักบริหารงานดีเยี่ยมและรางวัลองค์กรที่ให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

รางวัลเกียรติยศ
   1. รางวัล คนดีของสังคม ปี 2561 สาขา นักพัฒนาและนักบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น
   2. รางวัล เพชรแห่งสยาม 2018 สาขา บุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
   3. รางวัล นักธุรกิจช่วยชาติ ปี 2541 ประเภท รักษาความปลอดภัย
   4. รางวัล นักธุรกิจมือเพชร ปี 2539 ประเภท รักษาความปลอดภัย
   5. รางวัล นักบริหารรักษาความปลอดภัยดี ปี 2538 ประเภท นักบริษัทบริหารรักษาความปลอดภัย


 
**ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร: 02-042-6230, 02-042-6240 มือถือ: 088-080-7865**
เข้าชมเว็บไซต์ คลิ๊กเลย 
https://cgs-guard.com/

เราพร้อมดูแลคุณ..มากกว่าความปลอดภัย                        

 

แนะนำบริษัทรักษาความปลอดภัย

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

Scroll