รวมรายชื่อบริษัท รปภ. ทั่วเมืองไทย
ติดต่อโฆษณา: 082 479 4746

บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)

11,792 views
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)

บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด (BODY GUARD STRONGMAN)

ที่อยู่: 43/27 ซ.ลาดพร้าว 63 (สุขสันต์ 3) สะพานสอง เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310
เว็บไซต์: -
ID LINE : @bgs_security
ติดต่อ: คุณน้ำ
081-430-8601,081-559-2039
02-530-3734,02-530-3735
แฟกซ์: 025384135
อีเมล์: bgs@hotmail.co.th
  **อย่าลืม!! แจ้งว่าเห็นโฆษณาจาก thaisecuritycenter นะครับ**
คำอธิบาย


 

     บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด สร้างมาตรฐานด้านรักษาความปลอดภัย สร้างความภูมิใจในอาชีพ

บริการของเรา

     บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด สตรองแมน จำกัด บริการด้านรักษาความปลอดภัยมากว่า 10 ปี เราให้บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชม. บริการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV มีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.และการตรวจสารเสพติดทุกเดือน มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน รปภ. ตามหน่วยงานโดยฝ่ายปฏิบัติการ สายตรวจดูแลทั้งกลางวันและกลางคืน

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

    1. สัญชาติไทย
    2. คุณวุฒิอย่างต่ำ จบการศึกษาระดับภาคบังคับ และผ่านประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ รปภ. อย่างน้อย 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองการผ่านงานมาแสดงในวันส่งประวัติเจ้าหน้าที่ รปภ.
    3. อายุเจ้าหน้าที่ รปภ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รปภ. อายุ 30-50 ปี ผ่านเกณฑ์ทหาร เจ้าหน้าที่ รปภ. อายุ 20-45 ปี  ผ่านการเกณฑ์ทหาร
    4. บุคลิกดี มีไหวพริบ ปฏิภาณดี
    5. อุปกรณ์ประจำกาย ตามมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยและมีประจำกายตลอดเวลา
    6. มีความเข้าใจในระบบงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี
    7. เป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีความสามารถในการสื่อสาร แนะนำ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับผู้มาติดต่อกับสำนักงาน เป็นอย่างดี
    8. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด


รายงานการปฏิบัติงานและเหตุการณ์

     ทางบริษัทฯ มีการจัดระบบรายงานที่ดีและท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ จะจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆที่เห็นและ/หรือได้ปฏิบัติลงไปรายงานในสมุดบักทึกรายงานประจำวัน ซึ่งจะมีอยู่ประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย   รายงานต่าง ๆจะส่งตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ  โดยรายงานทั้งหมดจะถูกส่งเข้าบริษัทฯ  เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป


การบริการหลังการขาย

    1. ทางบริษัทฯ  จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย โดยทางบริษัทฯ มีทีมงานการฝึกอบรม/ทบทวน จากกองตำรวจดับเพลิง ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างอาคาร  ฯลฯ
    2. บริษัทจัดเตรียมการฝึกอบรม/ทบทวน โดยแบ่ง
ออกเป็น
         2.1 รายงานประจำสัปดาห์ หมายถึง บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ครูฝึกอบรมเป็นประจำอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยคุ้นเคยต่อกฏ-ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติหน้าที่
         2.2 รายเดือน หมายถึง บริษัทฯจะส่งทีมงานฝ่ายฝึกอบรม/และควบคุมคุณภาพมาฝึกอบรม ซึ่งทางบริษัทฯจะใช้ระยะเวลา 1 เดือน/ครั้ง หรืออีกนัยหนึ่งบริษัทฯ มีการฝึกอบรม ทุกเดือน ซึ่งแต่ละเดือนจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป
        2.3 ประจำ 3 เดือน หมายถึง การฝึกอบรมใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเรียกพนักงานทุกนาย (ยกเว้นเฉพาะผู้อยู่เวรเท่านั้น) มาฝึกอบรมกันประมาณสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ จะใช้โอกาสนี้ประกาศรายชื่อพนักงานดีเด่นและแจกรางวัลประจำไตรมาส
        2.4 ทางบริษัทจะจัดส่งทีมงานควบคุมคุณภาพเข้าตรวจสอบสารเสพติดกับพนักงานรักษาความปลอดภัยทุก 3 เดือน หรือสุ่มตรวจบางกรณีเฉพาะบุคคล

บริการพิเศษ

     1. บริษัทฯ จะจัดให้มีเครื่องมือสื่อสาร (วิทยุ) ประจำหน่วยงานตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย
     2. บริษัทฯ จะจัดทีมงานสืบสวนสอบสวนให้ เพื่อความช่วยเหลือในกรณีเกิดความเสียหาย-สูญหายของทรัพย์สินภายในหน่วยงาน
     3. บริษัทฯ จะจัดทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำพื้นที่ - ท้องที่
ไว้คอยตรวจตราความเรียบร้อยและคอยช่วยเหลือประสานงานในกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

การตรวจสอบการบริการ

    บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยรวมถึงรับทราบปัญหาจากท่านไม่น้อยกว่า 3 วัน ใน 1 สัปดาห์และจัดส่งแบบสอบถามเพื่อสอบถามการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยตรงจากท่านเป็นประจำ ซึ่งข้อมูลจากแบบสอบถาม บริษัทฯ นำมาตรวจสอบและปฏิบัติตามที่ท่านได้เสนอและแนะนำในกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วนต้องการให้บริษัทฯ ดำเนินการ บริษัทฯ ได้จัดโทรศัพท์สายตรงให้ท่านได้ติดต่อได้ทันที

การรับประกันความเสียหายหรือสูญหาย

    ถ้าได้มีการตกลงนามในสัญญาว่าจ้างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ของท่านได้รับประกันความเสียหายหรือการสูญหายโดยบริษัทฯ ประกันภัย ในกลุ่มของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการชดใช้ของท่าน โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งในเบื้องต้นการพิจารณาวงเงินประกันความเสียหาย หรือการสูญหายของทรัพย์สินที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างบริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อท่านในวงเงินรับผิดชอบ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อความเสียหายหรือความสูญหาย
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้และบริการแก่สถานที่ของท่านเป็นอย่างดีที่สุด และเต็มความสามารถ หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อข้าพเจ้า ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป
 

แนะนำบริษัทรักษาความปลอดภัย

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

Scroll