รวมรายชื่อบริษัท รปภ. ทั่วเมืองไทย
ติดต่อโฆษณา: 082 479 4746

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)

 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป (TNG Professional Group)

ที่อยู่: 51/49 ม.10 ถนนพัทยาใต้ ซอย 14 หนองปรือ  บางละมุง  ชลบุรี  20150
เว็บไซต์: http://www.tngguard.com/

www.facebook.com/tngprofessionalgroup.co.th
ติดต่อ: ID line : @tngguard
082-466-5609
03-842-7150
แฟกซ์:
อีเมล์: support@tngguard.com
center@tngguard.com
  **อย่าลืม!! แจ้งว่าเห็นโฆษณาจาก thaisecuritycenter นะครับ**
คำอธิบาย

 
เรา TNG Guard ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยการนำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ให้บริการรักษาความปลอดภัย
     บริการของ บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุจำกัด เรา TNG Guard ให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า โดยการนำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 มาบริหารและจัดการภายในบริษัทฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือ มีเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่มีความชำนาญ ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัยมาเป็นอย่างดี  อีกทั้งยังจัดให้มีการวางแผนงาน ตามมาตรการความปลอดภัยให้สอดคล้องกับ
ผู้ว่าจ้าง เพื่อสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด และทันต่อเหตุการณ์
 

 
     ซึ่งทีมงานและบุคลากรของเราเป็นผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ โดยผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
การปฐมพยาบาลขั้นต้น การควบคมเหตุจราจล การป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบการจราจร เป็นต้น  เราตระหนักตลอดเวลาว่าจะดูแลชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันอัคคีภัย ระบบการจราจร และบริษัทประกันภัย

บริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่
          • โรงแรม
          • คอนโด / อาคารสำนักงาน
          • อพาร์ทเม้นท์
          • หมู่บ้านจัดสรร 
          • บริษัท ห้างร้าน สำนักงาน 
          • โรงงานอุตสาหกรรม / คลังสินค้า 
          • และงานบริการอื่นๆ

 

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย
     เรามีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยแต่ละหน่วยงาน เพราะเราเล็งเห็นว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมในแต่ละหน้วยงาน จะทำให้การปฏิบัติงานสำหรับลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

       คุณสมบัติมีดังนี้
          1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-55 ปี
          2. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม
          3. มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่พิการทุพลภาพ
          4. มีความรู้ขั้นต่ำ ม.3 หรือเทียบเท่า หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด
              ในห้วงเวลาที่ศึกษาใน ปีพ.ศ.นั้น ยกเว้นบุคคล ที่เคยผ่านการฝึกการเป็นทหารหรืออาสาสมัคร
              ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยทั่วไป
          5. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกศาลพิพากษาในคดีใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

วิสัยทัศน์ : Vision
     บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นพัฒนางานรักษาความปลออดภัย ด้วยคุณภาพของงานบริการ และเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของลูกค้า ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน พัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพและงานบริการอย่างต่อเนื่อง

นโยบายบริษัท : Policy
     บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เรามีนโยบาย ที่มุ่งมั่นสร้างรูปแบบของงานบริการเพื่อดูแลปกป้องอสังหาริมททัพย์อย่างครบวงจร และมุ่งเน้นสร้างมาตรฐานและระบบงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (ISO 9001) โดยคุณภาพของงานจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี ที่สามารถตอบสนองานให้เป็นบรรทัดฐานของธุรกิจการบริการ เราบริการเพื่อให้ท่านพอใจและไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของท่าน ให้ก้าวไปด้วยความมั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ป็นมาตรฐานแบบสากล


 
     บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดทำการฝึกอบรมพนักงานของเรา เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพนั้น ต้องได้รับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัตงานได้อย่างมืออาชีพ ตามหลักสูตร ดังนี้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
          2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
          3. การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
          4. การเขียนรายงาน
          5. การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
          6. การติดต่อสื่อสาร
          7. หลักการใช้กำลัง
          8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
          9. การจัดการและการควบคุมการจราจร
         10. การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า

 
__________________________________________________________________________________

 

     บริการทำความสะอาดเฉพาะด้านของเรา ครอบคลุมการทำความสะอาดทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโค รวมถึงบ้านพัก ทีมงานของ ทีเอ็นจี

ให้บริการทำความสะอาด
     อีกหนึ่งการให้บริการของ TNG Guard คือ การให้บริการทำความสะอาด ที่ครอบคลุมการทำความสะอาดทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโค รวมถึงบ้านพัก ทีมงานของ ทีเอ็นจี ผ่านการอบรมมาอย่างเข้มงวดทั้งในเรื่องกรรมวิธีการทำความสะอาด ให้ได้มาตรฐานและมีระบบการจัดการอย่างเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ ทีเอ็นจี เข้าใจและใส่ใจทุกรายละอียดในความสะอาด และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย ตามระเบียบและข้อบังคับทางอุตสาหกรรม ดังนั้นการทำความสะอาดในทุกๆ ส่วนจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ

ติดต่อประสานงาน โทร: 082-466-5609 หรือ 038-427-150
ที่อยู่ : 51/49 ม.10 ถ.พัทยาใต้ ซอย 14 ต.หนองปรือ
           อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Email :
support@tngguard.com, center@tngguard.com

แนะนำบริษัทรักษาความปลอดภัย

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

Scroll