รวมรายชื่อบริษัท รปภ. ทั่วเมืองไทย
ติดต่อโฆษณา: 082 479 4746

บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)

 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)

บริษัทรักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด (WATTANA SECURITY INTER GUARD)

ที่อยู่: 516/10 ถนนจิระ ในเมือง  เมืองบุรีรัมย์  บุรีรัมย์  31000
เว็บไซต์: -
https://www.facebook.com/บริษัท-รักษาความปลอดภัย-วัฒนา-อินเตอร์-การ์ด-จำกัด-301174610273001/
ติดต่อ: คุณวัฒนา ไวยวุฒินันท์
062-782-3587
04-463-4785
แฟกซ์:
อีเมล์: wat2514@gmail.com
  **อย่าลืม!! แจ้งว่าเห็นโฆษณาจาก thaisecuritycenter นะครับ**
คำอธิบาย


 
     บริษัท รักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด เป็นบริษัทของคนบุรีรัมย์ ดำเนินธุรกิจให้บริการ ด้านบริการรักษาความปลอดภัย ไว้คอยให้บริการ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานด้านการรักษาความปลอดภัย แก่ “ผู้ว่าจ้าง” โดยทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมายาวนาน เราพร้อมที่จะรับงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับ ภาครัฐ และเอกชนทุกประเภท เรามุ่งมั่นพัฒนาทำให้ทุกท่านอุ่นใจ
    บริษัท รักษาความปลอดภัย วัฒนา อินเตอร์ การ์ด จำกัด มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าได้จ่ายค่าบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนออกให้บริการลูกค้าโดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยโดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรม มีความภูมิใจ มั่นใจ และพร้อมให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีความมุ่งมั่น สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคลากร 
     1. เป็นชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี
     2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป(ยกเว้นผู้เคยผ่านการเป็น รปภ.มาก่อนแล้ว)
     3. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการฝึกวิชาทหารมาแล้ว
     4. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต หรือเป็นโรคติดต่อ
     5. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
     6. ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆ มาก่อน(โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์
    ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
     7. ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา


หัวข้อการฝึกอบรม
     1.ความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเอง อาชีพตนเอง และต่อผู้ว่าจ้าง
     2.ความเป็นผู้กตัญญู กตเวทีต่อบุพการี ผู้มีพระคุณ ผู้ที่ให้โอกาส และนายจ้าง
     3.การเป็นคนตรงต่อเวลา และเคารพกฎ ระเบียบของบริษัท และสถานที่ที่ปฏิบัติงานนั้นๆ
     4.ความเป็นผู้มีน้ำใจ มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อ การเสียสละ และไม่อายที่จะทำความดี
     5.การเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท การมีส่วนร่วมในการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท
     6.การให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว และการเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี
     7.การห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด การห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาก่อนมาปฏิบัติงาน
     8.การดำรงตนในสังคมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว
     9.งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป
     10.การฝึกสังเกตการณ์ จดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย
     11.การฝึกระเบียบวินัย การแสดงความเคารพ
     12.การฝึกระเบียบแถว 
     13.การฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น- ด้านการป้องกันปราบปราม- ฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว-ท่าบุคคลมือเปล่า- การฝึกการตรวจค้น จับกุม- การฝึกการดับเพลิง- เข้ารับการอบรมกฎหมายเบื้องต้น และกฎหมาย ป.วิอาญา ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน- งานบริการ
- การอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การจราจร        - การให้ความช่วยเหลือ
- การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี                                         - งานประชาสัมพันธ์
- อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา / ผู้ว่าจ้าง                   - การบอกทางหรือสถานที่ต่างๆ ภายสถานที่ที่รับผิดชอบ
- สร้างความเข้าใจใน กฎ ข้อห้ามของหน่วยงาน การใช้กริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย
     
หน้าที่ของ รปภ.
     1. ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
     2. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
     3. ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคล และยานพาหนะ
     4. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
     5. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
     6. ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้างเมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
     7. รปภ. มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล การลงเวลาเข้า-ออก ในการทำงานของพนักงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต
      8. เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก อาคารหรือสถานที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
      9. มีหน้าที่ เปิด-ปิดไฟฟ้า ตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
     10. ในยามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบทุก 1 ชั่วโมง
     11. หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าชุดคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หัวหน้าชุดจะต้องเดินตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตาม จุดต่างๆ
     12. ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรม ในการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงหากกรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามจนไม่สามารถดับได้ อันนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
      13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะได้หาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทฯ หน้าที่และความรับผิดชอบดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยหน้าที่และนโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกส่วนหนึ่งด้วย


กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
     1.  ต้องแสดงการทำความเคารพ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บังคับบัญชา รวมถึงบุคคลผู้มาติดต่อ
     2.  ต้องตรงต่อเวลา โดยเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาไม่น้อยกว่า 15 – 30 นาที
     3.  ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและ “ผู้ว่าจ้าง”เป็นสำคัญ
     4.  ต้องแต่งกาย ด้วยเครื่องแบบของบริษัทฯ ตลอดเวลา ขณะปฏิบัติหน้าที่
     5.  ต้องแสดงตนเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็น การยืน หรือนั่งจะต้องอยู่ในลักษณะสง่า ผ่าเผย
     6.  ต้องให้การ คุ้มครอง ดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ ผู้ว่าจ้าง มิให้เกิดการสูญหาย
     7.  ต้องรักษาความลับของบริษัทฯ และ “ผู้ว่าจ้าง”เป็นสำคัญ
     8.  ต้องตรวจสอบ ตรวจค้น บุคคล ยานพาหนะ เข้า-ออก พร้อมบันทึกหลักฐาน รายงานประจำวัน
     9.  ห้ามเสพ  ค้า หรือ ขาย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
    10.  ห้ามหรือนำพาบุคคลภายนอกเข้าไปในหน่วยงานหรือจุดที่จัดไว้สำหรับ รักษาการณ์ โดยมิได้รับอนุญาต
    11.  ห้ามทำตัวสนิทสนม กับคนงานของ “ผู้ว่าจ้าง”หรือ บุคคลที่มาติดต่อ
    12.  ห้ามดื่มสุรา ยาดอง ของมึนเมา ก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่
    13.  ห้าม เล่นการพนัน ทำผิด กฎหมาย ทุกชนิด
    14.  ห้าม ฟังเพลง หรือ เสียบหูฟัง ในขณะปฏิบัติหน้าที่
    15.  ห้ามจับกลุ่มคุยกัน ในเวลาปฏิบัติหน้าที่
    16.  ห้ามหลับเวร-ยาม ในขณะปฏิบัติหน้าที่
    17.  ห้ามละทิ้งจุด หยุดงาน หรือ ละทิ้งหน้าที่ โดยเด็ดขาด จนกว่าจะมีคู่กะมาเปลี่ยนเวร
    18.  ห้ามเปลี่ยนผลัด ควงเวร โดยไม่ได้รับอนุญาต
    19.  ห้ามทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย และละเมิดสิทธิของผู้อื่น
    20.  ห้ามชี้ไปที่ตัวบุคคล อันเป็นการไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ หรือลักษณะเป็นการไม่ให้เกียรติ
    21.  ห้ามทำตัวชู้สาวกับคนงานของ ผู้ว่าจ้าง เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลผู้มาติดต่อ
    22.  ห้ามชักชวน ยุยง ให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
    23.  ห้ามใช้โทรศัพท์พร่ำเพรื่อจนดูไม่เหมาะสม  หรือเป็นอุปสรรคในการทำงาน
    24.  ห้ามนินทา ให้ร้ายผู้บังคับบัญชาหรือ “ผู้ว่าจ้าง” หรือนำขยายความบอกต่อ อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก
    25.  ต้องเข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือน กับทางบริษัทฯทุกครั้ง ตามตารางการฝึกอบรม
    26.  ต้องดูแลรักษาความสะอาด ป้อมยามบริเวณโดยรอบให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา


ความรับผิดชอบ และการประกันความเสียหาย
     
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานโดย ยึดมั่นในอุดมการณ์ ได้คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สมกับ ที่ผู้ว่าจ้างให้ความไว้วางใจเข้า มารักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน
     ดังนั้น หากมีความเสียหายหรือสูญหายแก่ ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการโจรกรรม โดยทำลายเครื่องกีดขวางซึ่งมีร่องรอยหรือพยานหลักฐานเป็นที่แน่ชัดอันอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยและ เกิดขึ้นเพราะความผิดหรือความบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในวงเงินไม่เกิน 1 เท่าของค่าบริการ หรือตามข้อตกลงของผู้ว่าจ้าง โดยหักค่าเสื่อมสภาพแห่งอายุ การใช้งานตามกฎหมาย หรืออยู่ในวงเงินไม่เกินอัตราตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
     1.เป็นการโจรกรรมของบุคคลภายนอก ซึ่งปรากฏร่องรอยการโจรกรรมและเป็นความบกพร่องใน การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
     2.ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน แม้จะไม่ปรากฏร่องรอยการโจรกรรม หากแต่ผู้ว่าจ้าง ได้มอบหมายให้ดูแลเป็นการเฉพาะและพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ ลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจ กำหนดจำนวนที่แน่นอนได้
     3.ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตต่อหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
     4. ห้วงเวลาปฏิบัติงานแต่ละผลัดๆ ละ  12  ชั่วโมง (กลางวัน และ กลางคืน)  ดังนี้
                        4.1 กลางวัน  06.00 – 18.00  น.  หรือ 07.00 – 19.00  น.
                        4.2 กลางคืน  18.00 – 06.00  น.  หรือ 19.00 – 07.00  น.

 

แนะนำบริษัทรักษาความปลอดภัย

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

Scroll