รวมรายชื่อบริษัท รปภ. ทั่วเมืองไทย
ติดต่อโฆษณา: 082 479 4746

บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)

 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)

บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DOING WELL SECURITY)

ที่อยู่: 368 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250
เว็บไซต์: http://www.doingwell.co.th
https://www.facebook.com/doingwellgroup
ติดต่อ: 086-341-1050
02-075-5151 #304
แฟกซ์: 02-074-8896-7
อีเมล์: marketing@doingwell.co.th
  **อย่าลืม!! แจ้งว่าเห็นโฆษณาจาก thaisecuritycenter นะครับ**
คำอธิบาย

 
เกี่ยวกับเรา

     
บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2529 โดยเริ่มต้นจากการให้บริการรักษาความสะอาดแล้วขยายธุรกิจมาสู่บริการรักษาความปลอดกัย (รปภ.) ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีโดยยึดมั่นแนวนโยบายการคัดสรรทีมงานมืออาชีพพร้อมใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเน้นความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความคล่องตัวสูงในการแก้ไขปัญหาต่างๆจึงทำให้ดูอิ้งเวลในวันนี้ ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม ดูอิ้งเวลยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปและรักษาสัญญาที่ว่า
 
ภายใต้ปรัชญาดำเนินงาน DOING WELL, DOING SMART

"เราจะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและส่งมอบบริการอย่างดีทีสุดแก่ทุกท่าน"
 
 
บริการของเรา

     
บริษัทรักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส มีทีมงานประเมินความเสี่ยง ความต้องการและออกแบบระบบการศึกษา ความปลอดภัยให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะเข้าให้บริการรวมถึงการบริหารจัดการและระบบรักษาความปลอดภัย โดยใช้บุคลากรร่วมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดภายใต้งบประมาณที่คุ้มค่านอกจากนี้ยังมีนโยบายอบรมทบทวนการปฏิบัติงานรวมถึงการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
 - บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
 - บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลระดับ
 - บริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร
 - บริการรักษาความปลอดภัยงานจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการ/งานประชุม/คอนเสิร์ต
 - บริการหน่วยตรวจตราความปลอดภัยเคลื่อนที่

บริการบริหารจัดการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี
 - ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก
 - ระบบจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ
 - ระบบป้องกันการบุกรุก
 - ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
- ระบบป้องกันอัคคีภัยจำหน่ายอุปกรณ์เสริมในงานรักษาความปลอดภัย เช่น กระจกตรวจใต้ท้องรถ,
ถังดับเพลิง, ป้อมรักษาการณ์สำเร็จรูปตามมาตรฐาน และกระบองไฟจราจร เป็นต้น

 

แนะนำบริษัทรักษาความปลอดภัย

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

 • สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  สนใจโฆษณาบริษัท รปภ.

  ติดต่อ :
  082-479-4746

Scroll