5 คุณสมบัติน่ารู้ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ต้องผ่านเกณฑ์ก่อนถึงเข้าทำงานได้

232 views


5 คุณสมบัติน่ารู้ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ต้องผ่านเกณฑ์ก่อนถึงเข้าทำงานได้

                พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นบุคคลที่เรามักพบเจอได้ในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเข้า – ออก ลานจอดรถ บริเวณลิฟท์ และอื่น ๆ เพื่อทำหน้าที่ช่วยรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาใช้บริการ แต่ทราบหรือไม่ว่ากว่าจะมาเป็นพนักงงานรักษาความปลอดภัยหรือ รปภ. ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์จากบริษัทรปภ. นั้น ๆ ก่อนจึงสามารถเข้าทำงานได้ ถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูกันว่ามีคุณสมบัติอะไรที่น่ารู้บ้าง
5 คุณสมบัติในการสมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

               1. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ผู้ที่จะสมัครเข้าทำงานในบริษัทรปภ. ได้นั้นจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์หรือตามที่บริษัทนั้น ๆ กำหนด และจะต้องไม่เกิน 45 – 50 ปี ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีเปิดรับสมัครทั้งผู้ชายและผู้หญิง

               2. จบการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 6 ขึ้นไป หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามที่บริษัทรปภ. นั้น ๆ กำหนด

               3. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา หรือถูกปลอดออก ไล่ออก และยินยอมให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยต้องโทษทางอดีอาญาหรือจำคุก และจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกปลดให้ออกหรือไล่ออก รวมถึงจะต้องยินยอมให้ทางบริษัทรปภ. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

                4. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย ผู้สมัครจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง และไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย อาทิ ความผิดปกติทางสายตา ความผิดปกติทางอารมณ์ ความผิดปกติทางกล้ามเนื้อ ความผิดปกติทางจิตใจ ความผิดปกติทางสมอง ฯลฯ

                5. ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของบริษัทก่อน ผู้ที่จะเข้าทำงานในบริษัทรปภ. ได้จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรของบริษัทก่อน เช่น การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้สมัครนั้นพร้อมสำหรับการทำงานในการรักษาความปลอดภัยแล้ว
และนี่คือ 5 คุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้สมัครทำงานในบริษัทรปภ. ควรมี โดยอาจมีคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัท ๆ นั้นกำหนด เช่น จะต้องมีผู้รับรองพฤติกรรมในการสมัครเข้าทำงาน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ฯลฯ


 
                สำหรับท่านใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและมีความสนใจก็สามารถสมัครเข้าทำงานในบริษัทรปภ. กันได้ เป็นบริษัทที่ช่วยจัดหางานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารขนาดเล็ก อาคารขนาดใหญ่ สถานศึกษา หน่วยงานราชการ โรงแรม รีสอร์ท คอนโด โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยว และอื่น ๆ ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๆ ของรปภ. คือ การรักษาความปลอดภัยในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยและช่วยอำนวยความสะดวกเป็นหลัก เช่น การควบคุมดูแลการเข้า – ออก การตรวจเช็คทรัพย์สินในการเข้า – ออก การออกตรวจตราในพื้นที่ต่าง ๆ ฯลฯ

 
Scroll