เทคนิคเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อประโยชน์สูงสุด

248 views
 
เทคนิคเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย ยังไงให้เข้ากับสถานที่ ธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุด

      หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความภัยหรือรปภ. โดยส่วนมากแล้วก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบที่คล้าย ๆ กัน แต่หากพูดถึงศักยภาพของรปภ. ของแต่ละบริษัทแล้วเชื่อว่าแตกต่างกันอย่างแน่นอน วันนี้เราจึงมีเทคนิคการเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากบริษัทรปภ. เพื่อให้ได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีศักยภาพดีและตรงกับประเภทธุรกิจ

เทคนิคการเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยให้ตรงกับความต้องการ
 
 • เลือกบริษัทที่ให้บริการด้านความปลอดภัยตรงตามต้องการ บริษัทรปภ. ไม่ได้มีเพียงรปภ. ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น สายตรวจ เจ้าหน้าที่สตรีสำหรับการตรวจค้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพิเศษในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนเลือกใช้บริการจึงควรดูให้ดีก่อนว่าบริษัทรปภ. นั้น ๆ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงกับประเภทธุรกิจที่ต้องการหรือไม่
 •  
 • เลือกบริษัทที่ได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงพอสำหรับความต้องการ ควรเลือกบริษัทรปภ. ที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และมีการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้อง เพราะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถสร้างรปภ. ที่มีคุณภาพดีมาให้บริการได้ รวมถึงจะต้องเป็นบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงพอกับความต้องการด้วย
 •  
 • เลือกบริษัทที่มีคุณสมบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงกับความต้องการ บริษัทรปภ. แต่ละแห่งอาจมีคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ไม่เหมือนกัน เช่น อายุของผู้สมัคร วุฒิการศึกษา รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ก่อนเลือกใช้บริการจึงควรดูก่อนว่าบริษัทนั้น ๆ มีคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างไร ตรงกับที่ต้องการหรือไม่ เช่น มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป จบการศึกษาระดับมัธยมต้น หรืออื่น ๆ ตามที่ระบุ
 •  
 • เลือกบริษัทที่มีการอบรมและพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ บริษัทที่มีการอบรมพนักงานและมีการพัฒนาความสามารถอยู่เสมอจะช่วยให้พนักงานมีศักยภาพที่ดีขึ้นได้ เช่น มีการอบรมในทุก 1 เดือน มีการทดสอบความรู้ในทุก ๆ 3 เดือน มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายทุก 6 เดือน หรืออื่น ๆ ตามหลักสูตรของบริษัทนั้น ๆ
 • เลือกบริษัทที่มีการคัดเลือกบุคคลก่อนเข้าทำงาน นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ผู้สมัครเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริษัทรปภ. จะต้องมีแล้ว การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานยังต้องมาจากการคัดเลือกในด้านต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความรู้ การทดสอบร่างกาย การทดสอบไหวพริบ รวมถึงการทดสอบอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมมากที่สุด
 •  
 • เลือกบริษัทที่มีประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์การทำงานจะช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าจะได้บริษัทที่ดีและมีการทำงานที่ตรงกับความต้องการ โดยสามารถดูการทำงานของบริษัทนั้น ๆ ได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
 •  
สำหรับใครที่กำลังมองหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ก็สามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ในการเลือกบริษัทรปภ. กันได้ เป็นวิธีดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดีและมีศักยภาพสูง

 
Scroll