หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและข้อปฏิบัติที่ควรรู้

212 views


หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและข้อปฏิบัติที่ควรรู้

       หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ รปภ. ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่นั้นคือ การดูแลความปลอดภัยในบริเวณทางเข้า – ออกตามสถานที่ต่างๆ แต่ทราบหรือไม่ว่านอกจากการดูแลความปลอดภัยในบริเวณที่เข้า – ออกแล้ว รปภ. มีหน้าที่อะไรอีกบ้าง? วันนี้เราจึงมีหน้าที่หลักๆ ของรปภ. ตามที่บริษัทรปภ. กำหนดมาบอกกันว่ามีอะไรบ้าง

รปภ. ทำอะไรบ้าง มีหน้าที่ความรับผิดอย่างไร

       รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หน้าที่หลักของรปภ.ที่บริษัทรปภ. ทุกแห่งจะต้องมีคือ การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นประตูเข้า – ออก ทางเข้า – ออกลานจอดรถ หรืออื่น ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรหรือประชาชน

       ดูแลความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้จ้างบริษัทรปภ. เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรของตนเองจะได้รับความปลอดภัยจากการดูแลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในตลอด 24 ชั่วโมง

       ดูแลความปลอดภัยในบริเวณทางเข้า – ออก ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้า – ออก เพื่อตรวจสอบ ดูแล และป้องกันจากอันตรายต่างๆ

       ตรวจสอบ ดูแล แลกบัตรเข้า – ออก สำหรับสถานที่ที่ต้องแลกบัตรก่อนเข้า รปภ. จะทำหน้าที่ตรวจสอบบัตร ดูแลความปลอดภัย และแลกบัตรเข้า – ออกให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการตรวจสอบบุคคลที่น่าสงสัยและป้องกันไม่ให้บุคคลต้องห้ามเข้าในสถานที่ด้วย

       ตรวจสอบทรัพย์สินบริเวณทางเข้า – ออก สำหรับสถานที่ที่ต้องตรวจสอบทรัพย์สินก่อนเข้า – ออก รปภ.จะทำหน้าที่ตรวจทรัพย์สินของผู้ใช้บริการว่ามีสิ่งของต้องห้ามหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ เห็นได้บ่อยในห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

       อำนวยความสะดวกงานจราจร ช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านงานจราจรและควบคุมยานพาหนะให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ

       ตรวจตราตามจุดต่าง ๆ ออกตรวจตราในจุดต่าง ๆ ที่ได้รับความมอบหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ส่วนเวลาในการออกตรวจตราจะขึ้นอยู่กับบริษัทรปภ. นั้นๆ เป็นผู้กำหนด เช่น ออกตรวจตราทุก 1 ชั่วโมง ออกตรวจตราทุก 2 ชั่วโมง ฯลฯ


       จดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องจดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ทุก 1 ชั่วโมง หรือทุกวันตามที่บริษัทรปภ. นั้นๆ เป็นผู้กำหนด เพื่อติดตามการทำงานและเป็นข้อมูลในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงเป็นแนวทางในการติดตามแก้ไข และนี่คือหน้าที่หลักๆ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือรปภ. เป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่บริษัทรปภ. ใช้เพื่อช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัย จะเห็นว่างานของรปภ. นั้นไม่ใช่แค่การดูแลความปลอดภัยในทางเข้า – ออกเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยดูแลความปลอดภัยและช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ด้วย เพราะรปภ. จะต้องผ่านหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยใน

กดติดตามเราได้ที่ : https://www.facebook.com/FanPage.TSC/
Scroll