ต้องการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (จ้างรปภ.) จากบริษัทต้องทำอย่างไรบ้าง?

306 views
 
ต้องการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (จ้างรปภ.) จากบริษัทต้องทำอย่างไรบ้าง?

          ความปลอดภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในหน่วยงานหรือความปลอดภัยภายในบ้านก็ตาม การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงช่วยให้เราอุ่นใจได้มากกว่า เพราะมั่นใจได้ว่าจะมีความปลอดภัยเกิดขึ้นตลอดเวลา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงเป็นทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยที่หลายคนเลือกใช้ เพราะเป็นบุคคลที่ผ่านหลักสูตรในการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว วันนี้เราจึงจะมาบอกกันว่าหากอยากจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือ รปภ. จากบริษัทรปภ. จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทรปภ.

          เลือกบริษัทรปภ. ที่น่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดีจะมาจากบริษัทรปภ. ที่ดีด้วย เพราะหากบริษัทมีการจัดการที่ดีก็จะช่วยให้ได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ในการจ้างงานจึงควรเลือกจ้างบริษัทที่ดูน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงในทางที่ดี รวมถึงมีช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล และโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ

          ระบุจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ต้องการและเงื่อนไขอื่น ๆ แจ้งจำนวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ต้องการ รวมถึงเงื่อนไขการจ้างงานอื่น ๆ ให้บริษัทรปภ. ทราบ เพื่อจัดหาและดำเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

          ทำสัญญาการจ้าง ในการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องทำสัญญาการจ้างงานกับบริษัทรปภ. ก่อน โดยสัญญาจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และจะต้องเกิดการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย ในขั้นตอนนี้ผู้จ้างควรอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการเพิ่มเติมในส่วนไหนสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบได้ เพื่อให้สัญญาเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย และได้ทราบถึงข้อปฏิบัติ กฎระเบียบ รวมถึงข้อห้ามและบทลงโทษต่าง ๆ โดยเป็นที่ทราบร่วมกัน

          ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อตกลงการจ้างงานแล้ว ผู้จ้างจะต้องชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยบริษัทรปภ. แต่ละแห่งอาจมีระยะเวลาการชำระเงินที่ไม่ตรงกัน เช่น กำหนดให้วางบิลทุกสิ้นเดือนและเก็บเช็คในต้นเดือนของเดือนถัดไป โดยจะต้องไม่เกินวันที่กำหนด หากชำระเงินไม่ตรงเวลาอาจมีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การเสียค่าปรับให้กับทางบริษัท โดยจะมีระบุไว้ในสัญญา

          และนี่คือขั้นตอนการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากบริษัทรปภ. จะเห็นว่าจ้างได้ไม่ยากเลย หากใครที่กำลังมองหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ก็สามารถจ้างไปช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยและช่วยอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน อาคาร หรือสำนักงานของตนเองได้ เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจในเรื่องของความปลอดภัยด้านต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากการโจรกรรม อุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมไปถึงการวินาศกรรมด้วย

 
Scroll